Proč Arecitin


Citace z patentu

Již v osmdesátých letech se objevují v literatuře zprávy o pokusech použít lecithin při léčbě sklerotických mozkových změn. Výzkumné práce byly prováděny jak u nás, tak i v zahraničí. Z výsledků těchto výzkumů vyplývá, že u pokročilých stadií sklerotických mozkových změn bylo nutné k dosažení určitého léčebného efektu použít lecithin ve vysokých dávkách 20 až 50 g denně. Lecithin je totiž v organismu rozkládán enzymem cholinesterázou. Proto se objevují i některé kombinace lecithinu s inhibitory cho-linesterázy (7-methoxyakrin), popřípadě s physostigminem.
Závažnost sklerotických mozkových změn nabývá v poslední době stále větších rozměrů. Většina těchto poruch se deklaruje jako Alzheimerova choroba. Jde o nejběžnější formu sociální demence a postihuje převážně populaci nad 60 let. Choroba se projevuje v počátečním stadiu ztrátou paměti, následovanou postupným zhoršováním funkcí vědomí a emociálními poruchami, které velmi často končí úmrtím. Choroba je dosud nevyléčitelná, a proto se zatím používá preventivní léčba.
Preventivní léčba je dlouhodobá a vysoké dávkování pro pacienta 30 až 50 g na den je z ekonomického hlediska nákladné. Nízké dávkování tak, jak se užívá běžně v potravinových doplňcích má Jen účinek dietetický a emulgační. Pouze v menší míře působí pro-ti sklerotickým mozkovým změnám, zvláště potom proti Alzheimerové chorobě.
Tyto nedostatky odstraňuje z velké části přídavek biogenních prvků vápníku, hořčíku, zinkuavitamínů A, B6,C a E k čistému lecithinu. Tato směs působí synergicky, zvyšuje se účinnost lecithinu a prodlužuje dobu jeho účinku. Působí tedy nejen preventivně, ale brzdí i průběh již rozvinutých sklerotických mozkových změn jako je Alzheimerova nemoc.